Lepiej zrozumieć działalność społeczną – czym jest przedsiębiorstwo społeczne ?

Wartość zakupu prospołecznego – nagradzamy naszych partnerów 💛
19 kwietnia 2024
Pomysły na kreatywne warsztaty dla pracowników
3 czerwca 2024
 

Przedsiębiorczość Społeczna

 
 

To działalność o celach głównie społecznych, w ramach której zyski przeznaczane są na te cele lub na rzecz wspólnoty.

Przedsiębiorczość społeczna (nazywana także ekonomią społeczną) to sfera aktywności obywatelskiej, która łączy działalność ekonomiczną - biznesową z działalnością pożytku publicznego.

  • Przedsiębiorczość - biznesowe nastawienie i chęć działania na otwartym rynku, a także konkurencji z tradycyjnymi firmami w celu zarobkowym. 
  • Społeczna - świadczy o specyficznym charakterze tego typu przedsiębiorstw, których cele zarobkowe sprowadzają się nie do czerpania własnych korzyści i bogacenia właścicieli, a realizacji misji społecznych oraz dbaniu o wartości ważnych dla społeczeństwa. 

Najprościej - przedsiębiorczość społeczna to działalność w centrum której znajduje się człowiek.  👩🏻👨🏻

Niejednokrotnie słabszy, zmagający się z różnymi trudnościami, potrzebujący wsparcia, które pozwoli mu rozwinąć skrzydła. To również działalność, w której kluczową rolę ogrywa współpracaumiejętność słuchania innych i solidarność.

 
 

Status Przedsiębiorstwa Społecznego

 
 

naturalnie.eco - zwerfikowany podmiot ekonomii społecznej ✨

 
 

Codziennie staramy się udowadniać, że przedsiębiorstwo społeczne kieruje się zarówno wartościami, jak i nastawieniem na człowieka. 

Posiadamy status przedsiębiorstwa społecznego - wydany w drodze decyzji wojewody dolnośląskiego, który uzyskaliśmy jako po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7-9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Wcześniej, funkcjonowaliśmy jako podmiot społeczny ustanowiony od 2022 roku przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego

 
 
 
 

Jak wygląda u nas codzienna równowaga między dążeniem do celów społecznych a utrzymaniem stabilności finansowej?  

👉🏻Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym niesie ze sobą szereg wyzwań i decyzji, które wykraczają poza czysto biznesową perspektywę.

  • Czy będąc spółką z o.o. możemy jednocześnie być przedsiębiorstwem społecznym?

Tak.

Jako sp. z o.o. funkcjonujemy na mocy kodeksu spółek handlowych, które też zwyczajowo nazywane są spółkami non-profit. Spółki z o.o. mogą powstać na mocy porozumienia z organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego. Tak było w naszym przypadku.

Jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skupiającą swoją działalność na przyjętych wartościach sprzyjających rozwojowi społeczeństwa, funkcjonująca zgodnie z przyjętymi standardami, takimi jak: 

- zatrudnienie co najmniej 50% osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 

- wypracowywanie zysku, który nie podlega podziałowi, lecz przeznaczany jest na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

⚠️Spełniamy wymagania, aby być zaliczanym do kręgu przedsiębiorstw społecznych.⚠️

Obecnie w Polsce mamy ponad 1200 przedsiębiorstw społecznych - aktualną bazę znajdziecie tutaj.

  • Co oznacza, że jesteśmy non-profit? 

Jako spółka non-profit posiadamy jasno określony cel działania związany z celami statutowymi.

Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na przynoszenie korzyści społecznych i środowiskowych, a nie na generowanie zysku. Dążymy do tego, aby nasza praca miała realny wpływ na poprawę jakości życia w społecznościach, w których działamy, wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz ochronę środowiska naturalnego.

Przez inwestowanie w edukację i rozwój kompetencji naszych pracowników, zwiększamy ich potencjał do przyczyniania się do realizacji naszych misji.

Nasza spółka non-profit pełni ważną rolę w budowaniu silniejszej, bardziej świadomej i zrównoważonej społeczności, aktywnie wspierając inicjatywy lokalne oraz promując odpowiedzialność społeczną i ekologiczną.💪🏻

 

  • Jak łączymy działalność społeczną (statutową) z działalnością komercyjną (dochodową)?

Nasza ‘’codzienność’’ czyli tworzenie wyrobów tekstylnych to praca kilkunastoosobowej załogi, z rąk której, dzięki wkładowi i zaangażowaniu powstają piękne i dopracowane produkty uszyte z naturalnych surowców.

Dzięki tworzeniu jakościowych miejsc pracy i zatrudnianiu osób narażonych na wykluczenie w sferze zawodowej, a także pomoc w rozwinięciu kompetencji naszych pracowników mamy realny wpływ nie tylko na poprawę jakości życia wielu osób, ale także na rozwój gospodarczy naszego regionu. 

Drugi obszar koncentruje się na dostarczaniu usług społecznych dla ludności lokalnej. Tutaj nasze działania są ukierunkowane na zaspokajanie konkretnych potrzeb społeczności, poprzez inicjatywy, np. takie jak:

-uczestnictwo w Lokalnej Grupie Wsparcia Kwiat Lnu, która, skupia się na inicjatywach mających na celu wsparcie i rozwój obszarów wiejskich i małych miast.

-współpraca i wsparcie Fundacji Boskie Karkonoskie - angażujące się w wsparcie i podnoszenie kwalifikacji kobiet,

- działalność statutowa skupiająca się na edukacji i uświadamianiu różnic pomiędzy wykorzystaniem prawdziwie naturalnych tkanin, pozyskanych przy minimalnym wpływie na środowisko a tych  pozornie naturalnych,

-> jeśli chcesz dowiedzieć się jak rozpoznać te różnice na etapie zakupu online - kliknij tutaj. 

Wierzymy, że przez wsparcie i rozwój grup społecznych, a także oferowanie konkretnych usług odpowiadających na potrzeby lokalnych mieszkańców, możemy tworzyć społeczeństwo bardziej inkluzywne, zrozumiałe i wspierające dla wszystkich.

 
 

CSR a przedsiębiorstwo społeczne

 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) oraz przedsiębiorstwo społeczne to dwa pojęcia, które często pojawiają się w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, jednak mają one fundamentalnie różne podejścia do realizacji celów społecznych i biznesowych.

  • CSR odnosi się do praktyk biznesowych, w których przedsiębiorstwa dobrowolnie włączają kwestie społeczne i środowiskowe do swojej strategii biznesowej oraz interakcji z interesariuszami.
  • Jest to zazwyczaj dodatek do głównej działalności przedsiębiorstwa, który nie musi bezpośrednio przyczyniać się do jego zysków. Przykłady działań CSR obejmują inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, wsparcie lokalnych społeczności czy inwestowanie w zrównoważony rozwój.
  • Głównym celem CSR jest poprawa reputacji firmy, zbudowanie zaufania i lojalności klientów oraz przyciągnięcie talentów do organizacji poprzez wykazanie się odpowiedzialnością społeczną i środowiskową.

Z kolei przedsiębiorstwo społeczne to model biznesowy, w którym realizacja celów społecznych, środowiskowych lub innych korzyści publicznych jest główną misją i przewodzi strategii biznesowej. W odróżnieniu od CSR, działalność gospodarcza przedsiębiorstwa społecznego bezpośrednio przyczynia się do jego celów społecznych.

  • Zysk generowany przez przedsiębiorstwa społeczne jest często reinwestowany w realizację misji społecznej, zamiast maksymalizować zysk dla akcjonariuszy. Przykłady działalności obejmują zatrudnianie osób wykluczonych zawodowo, dostarczanie usług społecznych lub promowanie zrównoważonego rozwoju.
  • Głównym celem przedsiębiorstwa społecznego jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo lub środowisko, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansowej i niezależności przez prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 
 

Wyzwania i misje

 
 

⚠️Głównym wyzwaniem przedsiębiorstw społecznych jest osiągnięcie równowagi pomiędzy realizacją założonych celów społecznych a zapewnieniem finansowej stabilności firmy.

Aby przetrwać w konkurencyjnym rynku, przedsiębiorstwa społeczne muszą wytwarzać dochody, jednocześnie pozostając wiernymi swojej misji, co może prowadzić do trudnych decyzji dotyczących podziału zasobów.

⚠️Dylematy etyczne są nieodłącznym elementem działalności przedsiębiorstw społecznych. Każda decyzja biznesowa ma swoje konsekwencje społeczne, ekologiczne, a nawet polityczne, co wymaga od przedsiębiorstw społecznych ciągłego balansowania między różnymi wartościami i interesami.

Znalezienie kompromisu między wsparciem lokalnych społeczności a koniecznością zachowania konkurencyjności na rynku jest jednym z przykładów takich dylematów.

 
 

A jak bycie przedsiębiorstwem społecznym wygląda z naszej perspektywy? 

Pochodzimy z Kamiennej Góry, z regionu Sudetów. Działamy lokalnie i społecznie, dbając o bliższe i dalsze otoczenie, o środowisko. Dbamy o nasz dom, nasz mały świat, który słynie właśnie z lnu, haftu, przędzenia i szycia! 

Zyski z naszej działalności przeznaczamy na wyznaczone cele statutowe:

💚 wydatki związane z integracją zawodową i społeczną osób chcących rozwijać siebie i swoją pasję,

💚 dbanie o środowisko i ekologię,

💚 rozwój przedsiębiorczości,

💚 kultywowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego.

 
 

Dlaczego jesteśmy "naturalnie.eco"?

 
 

Naszymi drogowskazami są właśnie natura i ekologia.  To również deklaracja tego, w jaki sposób pracujemy i jak tworzymy nasze wyroby. Produkty szyjemy wyłącznie z tkanin naturalnych, głównie z naszego polskiego lnu, który jest certyfikowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB oraz OEKO-TEX

Ponadto, tkaniny naturalne jak len oraz bawełna są w pełni biodegradowalne bez szkody dla środowiska, bezpieczne w kontakcie z ludzką skórą (nawet alergików) a także z żywnością! Proces tworzenia planujemy tak, aby wykorzystać tkaniny maksymalnie. Nawet najmniejsze skrawki tkanin zostają wykorzystywane, by nie produkować niepotrzebnych odpadów.  

 

W jaki sposób zapewniamy transparentność i uczciwość?

Transparentność i uczciwość są dla nas fundamentem. Przykładamy dużą wagę do etyki biznesowej, co oznacza jasne zasady współpracy z partnerami i dostawcami, a także otwartą komunikację z naszymi klientami i społecznością. Wszelkie wyzwania i sukcesy są komunikowane w sposób otwarty i uczciwy.

Dlaczego nasze produkty są drogie?

Na cenę naszych produktów składa się wiele czynników. 

Po pierwsze, stawiamy na jakość i etyczność - od uczciwego wynagradzania pracowników, przez korzystanie z jakościowych, naturalnych materiałów od lokalnych dostawców , po inwestowanie w lokalne społeczności.

Po drugie, część naszych dochodów jest reinwestowana w cele społeczne, co również wpływa na koszty. Wierzymy, że nasi klienci rozumieją i doceniają tę wartość dodaną, widząc zakup jako inwestycję w lepszy świat.

Po trzecie, nasza produkcja charakteryzuje się wysokim stopniem rzemieślniczego wykonania, co oznacza, że wiele procesów produkcyjnych jest realizowanych ręcznie lub z wykorzystaniem małoseryjnych metod. To nie tylko podnosi jakość naszych wyrobów, ale również sprawia, że są one unikatowe i mają osobisty charakter. Ręczna praca wymaga więcej czasu i zaangażowania, co jest odzwierciedlone w cenie końcowej.

Dodatkowo, dążymy do tego, aby nasza działalność była zrównoważona nie tylko społecznie, ale również ekologicznie. Wybierając surowce i metody produkcji, zwracamy uwagę na ich wpływ na środowisko. Dążenie do minimalizacji negatywnego wpływu na planetę również jest czynnikiem, który może wpływać na wyższe koszty produkcji i, co za tym idzie, ceny naszych produktów.

 

Wszystkie te czynniki sprawiają, że nasze produkty mogą być droższe niż te masowo produkowane, ale jednocześnie oferują one wartość, która wykracza poza sam produkt – wsparcie dla wartości społecznych, etycznych i ekologicznych.

Jesteśmy przekonani, że nasi klienci, doceniając te aspekty, są gotowi wspierać naszą misję poprzez swoje zakupy.💚

 
Przedsiębiorstwo społeczne to organizacja łącząca cele ekonomiczne z misją społeczną, przeznaczająca zyski na rzecz wspólnoty. Działa na zasadach non-profit, inwestując w rozwój pracowników i lokalnej społeczności. Kluczowe wartości to solidarność, współpraca i ekologia. Przykłady działań obejmują zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem, wsparcie edukacji, ochronę środowiska, etyczną produkcję i sprzedaż naturalnych wyrobów. W kontekście CSR (Corporate Social Responsibility) i NGO (Non-Governmental Organizations), przedsiębiorstwa społeczne promują zrównoważony rozwój i integrację społeczną, oferując również gadżety wspierające ich misję.