Społeczna odpowiedzialność biznesu, z angielskiego CSR - Corporate Social Responsibility, jest strategią zarządzania, w myśl której przedsiębiorstwa dobrowolnie inwestują w ochronę środowiska, zasoby ludzkie, relacje z otoczeniem i informują o tym, przyczyniając się do kształtowania konkurencyjności i warunków zrónoważonego rozwoju.

Jako naturalnie.eco jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym non-profit, integrujacym społecznie
i zawodowo pracowników i współpracowników
. Nasza spółka nie działa dla zysku, a ewentualne zyski przeznacza na cele statutowe.

Wykorzystujemy wyłącznie naturalne tkaniny i surowce (len i bawełnę), ukazując ich przewagę zarówno w codziennym korzystaniu, jak również w ich wpływie na środowisko. Jednocześnie nasze wyroby to powrót do historycznych korzeni naszego regionu. Kamienna Góra była dawniej mekką tkactwa chałupniczego, by nastepnie stać się ośrodkiem przemysłu włókienniczego na Dolnym Śląsku.
A wszystko to dzięki sprzyjającym warunkom dla uprawy lnu.

Osrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) jest miejscem, do którego mogą zgłaszać się podmiony zainteresowane ekonomią społeczną, czyli wszycy chcący połączyć zarabianie z zaangażowaniem społecznym. OWES oferuje doradztwo, szolenia, animację, pakiety księgowe i prawne. Obecnie w Polsce działa ok. 60 takich akredytowanych OWES. Zgodnie ze standardami, dysponują one odpowiednim zapleczem i personelem przygotowanym do kompleksowego wsparcia PES (podmiotów ekonomii społecznej). Otrzymaliśmy podziękowanie od Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego za nasze działania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, promocji subregionu jeleniogórskiego
oraz prospołeczny wymiar działalności! Czujemy się bardzo docenieni - dziękujemy!

 

Projekt AKADEMIA BIZnES CLASS przygotowuje podmioty ekonomii społecznej do wdrożenia
i dopracowania oferowanego produktu lub usługi. Z pomoca mentorów biznesu i designu przedisiębiorstwa dokonują analizy pomysłów i strategii działania, przechodza przez dopasowane, profesjonalne szkolenia z marketingu i zarządzania organizacją. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło nam spojrzeć na nasze przedsiębiorstwo z innej perspektywy, wdrożyć nowe rozwiązania, a jednocześnie utwierdzić nas w przekonaniu, że nasz produkt i idąca za nim filozofiawartościowe i doceniane.