Nasze działania są zweryfikowane! Posiadamy status przedsiębiorstwa społecznego - ustanowiony na wniosek podmiotu ekonomii społecznej w drodze decyzji wojewody dolnośląskiego, który uzyskaliśmy po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7-9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

 
 
 

Otrzymaliśmy certyfikat Świadectwa Jakości Zdrowotnej          o numerze F.FB.60412.44.2022 dla następujących grup wyrobów:
– lniany worek do przechowywania żywności z tkaniny – naturalny beż,
– lniany worek do przechowywania żywności – tkanina bielona,   z przeznaczeniem do przechowywania żywności oraz innych produktów, np. kosmetyków.

 
 
 
 
 
 
 
 

Certyfikat ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Dlatego z przyjemnością informujemy, iż w roku 2021 otrzymaliśmy wyróżnienie za "DEBIUT ROKU", a w 2023 za "Sukces Rynkowy"

 
 
 

Certyfikat jest potwierdzeniem naszych codziennych starań          i wyróżnia nas wśród innych przedsiębiorstw społecznych        jako podmiot dbający o jakość produktów i konkurencyjność.
Kupując produkty z tym certyfikatem wspierasz osoby                    zagrożone wykluczeniem zawodowym i społecznym.

 
 

Nasze przedsiębiorstwo naturalnie.eco zdobyło tytuł marki lokalnej "Sudecki Świat" w konkursie LGD KWIAT LNU. Konkurs ten promuje wyjątkowe, wysokiej jakości produkty i usługi naszego regionu, doceniając firmy wspierające lokalną społeczność. To wyróżnienie potwierdza nasze zaangażowanie w rozwój i promocję regionu.

 

Codziennie staramy się udowadniać, że przedsiębiorstwo społeczne kieruje się zarówno wartościami jak i nastawieniem na człowieka. Nasze działania są zweryfikowane, posiadamy status przedsiębiorstwa społecznego. Mało tego, otrzymaliśmy wyrazy uznania za naszą pracę. Możecie nas znaleźć w bazie przedsiębiorstw społecznych:

bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 

Wykorzystywane przez nas tkaniny posiadają STAN­DARD 100 by OEKO-TEX ® oraz są przebadane pod kątem kontaktu z żywnością, mając na celu wykrycie najbardziej szkodliwych substancji używanych w produkcji tekstyliów:

 • barwników azowych
 • formaldehydu
 • pentachlorofenolu
 • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
 • benzoapirenem
 • ftalanów
 • kwasów perfluorooktanosulfonowych (PFOS) oraz kwasów perfluorooktanowych (PFOA)
 • surfaktantów
 • kadmu
 • niklu
 • ołowiu