Dlaczego warto dać szansę osobom z niepełnosprawnościami w miejscu pracy?

Pokrzywa – wszystko co musisz wiedzieć 💚
25 maja 2023
Nasze produkty na wybranych stacjach PKN Orlen
17 lipca 2023

Potencjał i wyzwania osób z zespołem Aspergera: Rozwijanie świadomości i szansy zatrudnienia.

 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że osoby z zespołem Aspergera, stanowiące około pół procenta populacji w samej Unii Europejskiej, mają wiele unikalnych cech i potencjału do zaoferowania jako pracownicy. Jednak, pomimo tego, poziom zatrudnienia wśród tych osób jest bliski zeru, a społeczna świadomość na ten temat jest nadal niewystarczająca. 📉

Zostaliśmy oficjalnie zaproszeni przez realizatorów -  Fundację BoskieKarkonoskie oraz Fundację Ditero do wzięcia udziału w projekcie „Utalentowani neuroróżnorodni. Rynek pracy wrażliwy na potrzeby osób z ASD” finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Jako przedsiębiorstwo społeczne czujemy potrzebę, aby zarówno społeczeństwo jak i rynek pracy otwarło się na osoby z autyzmem ( w szczególności osoby z zespołem Apsergera) oraz sami przyłożymy cegięłkę aby wspomóc takie osoby na ich starcie na ścieżce zawodowej. 💥

Na tą okazję opracowaliśmy także logotyp projektu, który zawarliśmy na nasze torby premium 🌱👌

 

 

 

Warto zastanowić się, czym charakteryzują się osoby z zespołem Aspergera i jakie umiejętności i talenty posiadają.

Osoby z zespołem Aspergera mają swoje niewątpliwe zalety, ale także łatwo zidentyfikowalne trudności. Ich specyficzne kompetencje mogą przynieść pracodawcom wiele korzyści, podczas gdy pewne ograniczenia w zachowaniu czy motywacji mogą stanowić wyzwanie. 

  1. Rozwijanie świadomości 💆‍♀️

Pracodawcy i społeczeństwo powinni zrozumieć, że osoby z tym zespołem mają niezwykły potencjał, zwłaszcza w obszarach takich jak skupienie, precyzja, zdolności analityczne i twórcze myślenie. 🧠

     2. Wsparcie ❤

W rzeczywistości, odpowiednie środowisko pracy, dostosowania i wsparcie mogą pomóc w minimalizacji tych wyzwań i wykorzystaniu pełnego potencjału tych pracowników.

Potencjalny pracodawca powinien oczywiście pamiętać o indywidualnych cechach (odmiennym charakterze zaburzeń i różnych kompetencjach) osób z autyzmem oraz o tym, by powierzać im działania o jasnych procedurach postępowania i ściśle określonej strukturze.

Osoby z zespołem Aspergera i innymi formami autyzmu mają wiele pozytywnych cech, które mogą być wartościowe w miejscu pracy. 💚Wyróżniają się oni:

  • Wysokim poziomem koncentracji i zdolnością do wykonywania powtarzalnych zadań
  • Szczegółową wiedzą merytoryczną, specjalistycznymi umiejętnościami technicznymi i zainteresowaniami
  • Niezawodnością, niskim poziomem absencji i lojalnością
  • Doskonałym prowadzeniem dokumentacji i pamięcią
  • Zaradnością w pokonywaniu wyzwań
  • Umiejętnością rozwiązywania problemów w sposób logiczny i uporządkowany, często wizualny
 

Wszystkie wyżej wymienione cechy mogą przynieść korzyści pracodawcom i środowisku pracy, tworząc wartość dodaną i wpływając na innowacyjność.  Ważne jest, aby społeczeństwo i pracodawcy mieli świadomość tych talentów i umiejętności 🏆 oraz byli otwarci na zatrudnianie osób z zespołem Aspergera, zapewniając wsparcie i możliwości rozwoju. 

 

My mamy nadzieję, że poprzez edukację i wzrost świadomości 📈 na temat różnych typów niepełnosprawności, możemy zburzyć te bariery 🚫 i stworzyć bardziej otwarte środowisko pracy.  Warto podkreślić, że dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych nie musi być trudne ani kosztowne - istnieje wiele prostych rozwiązań i technologii, które mogą pomóc w stworzeniu równych szans dla wszystkich pracowników.♿

 

Kiedy dajemy szansę osobom niepełnosprawnym, często dostrzegamy ich ogromny wkład i determinację do osiągnięcia sukcesu. Dlatego ważne jest, aby społeczeństwo i przedsiębiorstwa kontynuowały rozwijanie świadomości na temat niepełnosprawności i zachęcały do inkluzywnych praktyk zatrudnienia. W ten sposób tworzymy miejsca pracy, które są dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich indywidualnych różnic czy ograniczeń. My jako naturalnie.eco posiadamy status przedsiębiorstwa społecznego, dlatego promujemy projekt oraz sami rozważamy zatrudnienie osoby ze spektrum, wierząc, że przyniesie to korzyści dla obu stron ✔

 

Jeżeli jesteś osobą, która należy do wyjątkowej grupy osób ze spectrum lub w Twoim najbliższym otoczeniu jest taka osoba i potrzebuje wsparcia w powrocie do aktywności zawodowej - zwróć się do nas 😉

Czekamy na Twój kontakt! 

Zadzwoń +48 608 023 723

Napisz e-mail: biuro@naturalnie.eco